Polityka Prywatności

Ostatnia aktualizacja: 06.12.2023

Podziękowania

Dziękujemy za korzystanie z usług świadczonych przez Restaurant Advisors Sp. z o.o. Jest nam niezwykle ważna ochrona Twojej prywatności. W związku z tym, przygotowaliśmy tę szczegółową Politykę Prywatności, aby jasno przedstawić, jak gromadzimy, przechowujemy, wykorzystujemy i udostępniamy Twoje dane osobowe.

Rodzaje Danych, Które Zbieramy

Administrator, za pośrednictwem Serwisu oraz innych form komunikacji zbiera i przetwarza poniżej wyszczególnione dane osobowe Użytkowników przekazywane podczas procesów rejestracji w Serwisie:

a) Dane osobowe: W celu świadczenia usług doradczych w zakresie gastronomii zbieramy informacje, takie jak:

b) Dane potrzebne do wystawienia faktury: W przypadku konieczności wystawienia faktury, zbieramy dodatkowe dane, takie jak:

c) Dane używane do założenia konta: Aby umożliwić korzystanie z naszych usług, zbieramy dane potrzebne do założenia konta, w tym:

d) Dane wprowadzone przez użytkownika w zaawansowanych funkcjach serwisu: Dane wprowadzone przez użytkowników w ramach zaawansowanych funkcji serwisu, takie jak:

e) Dane z plików dziennika (logs): Zbieramy pewne dane z plików dziennika (logs) w celach analizy i monitorowania, takie jak adresy IP, daty i godziny dostępu. Dane te są przechowywane przez określony okres i używane do celów bezpieczeństwa oraz analizy użytkowania.

f) Dane dla celów marketingowych: W przypadku wyrażenia zgody na działania marketingowe, zbieramy dane potrzebne do realizacji działań promocyjnych.

g) Dane udostępniane dla celów analizy i monitorowania: W celu poprawy jakości usług, niektóre dane mogą być udostępniane firmom lub usługom zajmującym się analizą i monitorowaniem.

h) Dane udostępniane dla celów bezpieczeństwa: Dane osobowe mogą być udostępniane w celu rozwiązywania problemów związanych z naruszeniami bezpieczeństwa.

Serwis stosuje profilowanie danych osobowych Użytkowników w celu dostosowania oferty, a także do analizy zachowań Użytkowników, poprawy jakości świadczonych usług oraz zapobiegania nadużyciom. Profilowanie opiera się na zgodzie Użytkowników wyrażonej poprzez ustawienia prywatności lub inne aktywne działania. W przypadku, gdy profilowanie jest niezbędne do wykonania umowy, Użytkownik zostanie o tym poinformowany. Użytkownik ma prawo wyrazić sprzeciw wobec profilowania. Użytkownik ma prawo żądać wyjaśnień dotyczących profilowania oraz może skorzystać z prawa sprzeciwu wobec tego procesu. Serwis zobowiązuje się do udzielenia informacji o logice działania profilowania, a także do podjęcia działań w odpowiedzi na ewentualny sprzeciw Użytkownika. Serwis dokłada wszelkich starań, aby profilowanie odbywało się z poszanowaniem prywatności Użytkownika i zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych pozwala nam na świadczenie usług m.in. utrzymanie Państwa konta, realizowania zamówień, kontakt związany z wykonaniem umowy, a także przesyłanie informacji marketingowych (w tym newslettera).

Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz na czas zgodny z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem przedawnienia roszczeń oraz zobowiązań podatkowych. Dane osobowe na przetwarzanie, których wyrazili Państwo zgodę będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody.

Udostępnianie Danych Osobowych

Twoje dane osobowe nie będą sprzedawane, wynajmowane ani udostępniane osobom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody, chyba że jest to konieczne do świadczenia usług, jak w przypadku przekazania danych operatorowi płatności w celu obsługi płatności lub jeżeli wynika to z przepisów prawa.

Administrator zobowiązuje się do dołożenia starań w celu zachowania należytego zabezpieczenia danych osobowych Klienta.

Prawa Użytkowników

Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu swoich danych osobowych, ich zmiany (korekty), a także żądania od Administratora niezwłocznego ich usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Aby skorzystać z tych praw oraz w celu składania żądań z zakresu przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem contact@restaurant-advisors.com.

Użytkownik ma również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zasady Cookies (Ciasteczek)

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie w celu śledzenia interakcji użytkownika z serwisem. Dostarcz informacje na temat rodzajów ciasteczek, celu ich wykorzystania, jakie dane zbierają oraz jak użytkownik może zarządzać nimi, w tym ich wyłączenie, jeśli takie opcje są dostępne. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Cookies, dostępnej na naszej stronie internetowej.

Polityka dotycząca Plików Dziennika (Logs)

W naszej aplikacji, w celu doskonalenia użytkowanych rozwiązań oraz zapewnienia wysokiej jakości usług, gromadzimy różnorodne informacje za pomocą zewnętrznych narzędzi. Poniżej opisujemy, jakie dane są rejestrowane w plikach dziennika (logs) oraz w jaki sposób są wykorzystywane w procesie analizy i monitorowania:

Do zbierania, monitorowania oraz analizy danych wykorzystywane są następujące narzędzia

Nasza firma zobowiązuje się do ochrony prywatności użytkowników. W związku z tym, dbamy o bezpieczeństwo danych, zwłaszcza identyfikatorów użytkowników, i przestrzegamy wszelkich obowiązujących przepisów dotyczących ochrony prywatności. Przy korzystaniu z Google Analytics, deklarujemy zgodność z polityką prywatności Google oraz z lokalnymi regulacjami.

Administrator Danych

Administrator danych, który jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych, to Restaurant Advisors Sp. z o.o., z siedzibą pod adresem Lea 20/4, 30-052 Kraków.

Wszelkie pytania dotyczące naszej Polityki Prywatności lub przetwarzania danych osobowych prosimy kierować pod adres e-mail: contact@restaurant-advisors.com.

Dziękujemy za zaufanie i korzystanie z usług Restaurant Advisors Sp. z o.o. Ochrona Twojej prywatności jest dla nas priorytetem, i dokładamy wszelkich starań, aby ją zagwarantować