3 zasady poprawnego przeprowadzania inżynierii menu

3 zasady menu inżynierii

W poprzednim artykule przedstawiona została koncepcja inżynierii menu oraz praktyczne korzyści płynące z jej stosowania. Jeżeli jeszcze nie miałeś lub nie miałaś okazji, zachęcamy do zapoznania się z poprzednim wpisem przed przystąpieniem do dalszej lektury niniejszego poradnika.

Tak więc, jak już wiemy, inżynieria menu to potężne narzędzie, które jednocześnie jest bardzo proste w użyciu. Mimo swej prostoty wymaga jednak przestrzegania pewnych podstawowych reguł. Trzymanie się zasad poprawnego przeprowadzania inżynierii menu daje gwarancję uzyskania rzetelnych i wartościowych dla Twojego biznesu informacji.

Zasada 1: Porównuj jabłko do jabłka

Musimy porównywać dania z tych samych kategorii. Jeśli porównamy przystawki z daniami głównymi, to wartości tych dań często są bardzo różne, wskutek czego wartości przedstawione w macierzy będą obciążone albo inaczej pisząc – nierzetelne. Najlepiej więc porównywać ze sobą dania z poszczególnych sekcji: dania główne, desery, przystawki, zupy, etc.

W zachowaniu tej spójności pomaga system Restaurant Advisors, który pozwala na porównywanie wyłącznie dań należących do tych samych kategorii. Dlatego też w pierwszej kolejności, tworząc symulację, wybierasz kategorię dań, które chcesz porównywać.

3 zasady menu inżynierii - kreator

Koniecznie zwróć uwagę, czy dania w systemie są uporządkowane oraz posiadają odpowiednie kategorie. Przypisywanie kategorii do poszczególnych dań, jak i tworzenie nowych kategorii możliwe jest w systemie w zakładce “Kategorie” modułu Food Cost oraz w kreatorze przepisu.

Zasada 2: Zawsze utrzymuj dane aktualne

Drugą z kluczowych zasad jest dbanie o aktualność danych. Wielokrotnie wspominaliśmy, że Food Cost to najważniejszy wskaźnik w gastronomii. Nie inaczej jest podczas przeprowadzania inżynierii menu. Jeżeli chcesz, aby wyniki były jak najbardziej zbliżone do rzeczywistości musisz mieć przede wszystkim aktualny Food Cost, a do arkusza wpisać aktualne ceny sprzedaży.

Dlatego też zachęcamy do tego, aby regularnie modyfikować w systemie zarówno zmieniające się ceny poszczególnych dań, jak i ceny bazowych produktów, z których dania są przygotowywane. Moduł inżynierii menu w pełni bazuje na danych importowanych z modułu foodcost, a więc kreatora przepisów i kreatora surowców. Wystarczy więc, że będziesz utrzymywać aktualne dane w tym jednym miejscu, a bez większego wysiłku zachowasz ich spójność w innych modułach.

3 zasady menu inżynierii - import danych

Zasada 3: Zachowaj spójność

Dane muszą być również adekwatne. Co to w praktyce oznacza? Jeśli analizujesz zupy ze swojego menu, to dane ze sprzedaży powinny pochodzić z tego samego okresu dla wszystkich zup.

Dla przykładu, analizujemy sprzedaż zup z pierwszego kwartału 2024 r. – czyli od 01 stycznia do 31 marca. Aby wyniki nie były obciążone błędem (którego nie sposób później zauważyć) dane dotyczące sprzedaży tychże zup powinny dla każdego dania pochodzić dokładnie z tego samego okresu.

3 zasady menu inżynierii - data symulacji

Dlatego też zachęcamy do tego, aby oprócz nadawania symulacjom z inżynierii menu stosownych nazw, korzystać również z możliwości definiowania przedziału czasowego, dla którego symulacja jest tworzona, poprzez wybranie daty początkowej oraz końcowej. Uzyskane w ten sposób wyniki będą adekwatne do rzeczywistości i pomogą Ci wyciągnąć właściwe wnioski, a także wprowadzić wartościowe korekty do Twojego menu.

Podsumowanie

Teraz, kiedy minimum teorii odnośnie inżynierii menu zostało już przedstawione, przyszedł czas na skorzystanie z tego niesamowitego narzędzia w praktyce. Zachęcamy do tego, aby eksperymentować. Twórz wiele różnych symulacji, dla różnych okresów czasu, dla różnych kategorii dań, wybierając poszczególne przepisy.

Wystarczy, że będziesz miał na uwadze 3 proste zasady wspomniane w niniejszym artykule. Z całą pewnością szybko dostrzeżesz korzyści jakie płyną ze stosowania tego narzędzia. Korzyści, które przełożą się na realny zysk w Twoim biznesie.